House Maid

 • Location:
  Dubai Dubai Dubai Dubai , UAE UAE UAE UAE
 • Salary:
  negotiable
 • Posted:
  Mangalore based Catholic family is urgently looking for a Mangalorean Catholic female as Housemaid / Child care taker for 3 months. Visa, Air ticket, Food and Accommodation would be provided by the employer. For more details contact  :  9481515380 (9:00AM-5:00PM IST) Kindly share this information for the needy people." /> 3 months ago
 • Category:
  Hospitality - Care taking
 • Deadline:
  November 8, 2019
 • Languages:
  English, Hindi
 • Gender:
  Female

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬೈಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್

ದುಬೈಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ತುರ್ತಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಘರ್ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಾ.

3 ಮಹಿನೆ ಮಾತ್ರ್. ವೀಸಾ, ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್, ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್, ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ : 9481515380 ( ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ 5 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್).

Mangalore based Catholic family is urgently looking for a Mangalorean Catholic female as Housemaid / Child care taker for 3 months.

Visa, Air ticket, Food and Accommodation would be provided by the employer.

For more details contact  :  9481515380 (9:00AM-5:00PM IST)

Kindly share this information for the needy people.

scroll to top of the page

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE